Tư vấn bảo hộ thương hiệu

Tư vấn bảo hộ thương hiệu

Vinadomain.vn – Tư vấn thương hiệu Vinadomain là tổ chức tư vấn bảo hộ sở hữu trí tuệ uy tín tại Việt Nam. Với sự hợp tác chặt chẽ cùng các đại diện Sở hữu trí tuệ, Văn phòng luật sư, Công ty luật trong nước và các quốc gia khác nhau, Vinadomain có khả năng và cam kết phục vụ tốt nhất quyền lợi của khách hàng ở cả trong nước và các thị trường lớn trên thế giới.

Đối với Sáng chế

 • Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích.
 • Tư vấn tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài.
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/ hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích.
 • Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền.
 • Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền.
 • Tư vấn khách hàng khiếu kiện Quyết định của Cục sở hữu trí tuệ bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định.
 • Tư vấn và cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

Tư vấn bảo hộ thương hiệu

 a) Đối với kiểu dáng công nghiệp

 • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng KDCN;
 • Hỗ trợ tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng KDCN;
 • Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký KDCN, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ KDCN trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

b) Đối với nhãn hiệu hàng hoá

 • Đánh giá khả năng đăng ký hàng hóa.
 • Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá;
 • Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá;
 • Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục hàng hoá, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu hàng hoá;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trên cơ sở; chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

c) Đối với Bản quyền tác giả

 • Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả.
 • Tư vấn cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.
 • Tư vấn pháp lý cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển; nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả.
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

VINADOMAIN.VN
Địa chỉ: Số 2a, 243/47 Nam dư, Lĩnh nam, Hoàng mai, Hà nội.
Website: vinadomain.vn
Điện thoại: 0905 88 91 88
Email: admin@vinadomain.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =