Tiên miền ngắn – Tên miền thương hiệu

Tiên miền ngắn – Tên miền thương hiệu

Đa số người mua tên miền, nếu được họ sẽ chọn tên miền ngắn nhất có thể, vì tên miền ngắn đem lại nhiều lợi thế:

  • Gõ nhanh hơn
  • Dễ nhớ hơn
  • Ít nhầm lẫn hơn

Hầu hết các trang web nổi tiếng hoặc chất lượng đều có tên miền ngắn, thường là dưới 10 ký tự.

Thực tế các con số thống kê về tên miền cho thấy, với tên miền quốc tế .com, tỷ lệ tên miền có trên 15 ký tự chỉ chiếm khoảng 5,8% tên miền đã đăng ký, với tên miền quốc tế .net, tỷ lệ tương ứng là 4,6%.

Hơi kỳ lạ khi tỷ lệ này ở tên miền .vn lại cao hơn mặc dù không gian tên miền của chúng ta vẫn còn rất nhiều, tỷ lệ tên miền .vn có trên 15 ký tự là xấp xỉ 10% số lượng tên miền .vn trong mẫu chúng tôi thu thập được. Có thể lý do nằm ở chỗ tên miền quốc tế tận dụng tên miền ngắn triệt để hơn.

Bây giờ bạn có còn cơ hội đăng ký được tên miền ngắn  không?

Người ta có thể buộc phải chọn tên miền dài nếu tên miền ngắn không còn. Điều đó đúng phần nào. Bằng chứng là độ dài trung bình của tên miền .vn chưa đến 10, trong khi của tên miền quốc tế .com là trên 13. Lý do nằm ở chỗ không gian tên miền đẹp và ngắn cho .com rất cạnh tranh, dẫn đến dần dà người ta phải mua tên miền dài hơn.

Nhưng điều đó không đúng cho tên miền rất dài, bởi vì số lượng tên miền có ký tự từ 15 đổ xuống có thể đăng ký lên đến hàng tỷ tên miền nếu không muốn nói là hàng ngàn tỷ. Để tôi chứng minh cho bạn thấy.

Chưa tính đến việc bổ sung tên miền đa ngữ cho phép bảng chữ cái tiếng Việt và vô số chữ cái của các ngôn ngữ khác trên thế giới. Sẽ hợp lý và công bằng hơn nếu ta chỉ giới hạn trong bảng chữ cái tiếng Anh vốn vẫn là cách đặt tên miền phổ biến nhất.

Số lượng ký tự bao gồm:

  • 26 chữ cái từ a đến z
  • 10 số từ 0 đến 9
  • 1 gạch nối “-“

Như vậy là có 37 ký tự. Ngoài ra cần lưu ý đến các yêu cầu khi đặt tên đối với tên miền .vn như không bắt đầu và kết thúc với gạch nối (giống quy định của tên miền quốc tế .com) và không có hai hoặc nhiều hơn các dấu gạch nối đặt cạnh nhau (điều này tên miền quốc tế .com lại cho phép).

Từ đó suy ra không gian tên miền tối đa như sau (tôi không giỏi tổ hợp nên không tính chính xác 100% được, con số dưới đây là ước tính thấp hơn thực tế có thế đăng ký):

Số lượng ký tự của tên miền Số lượng tên miền tối đa có thể đăng ký
1 36
2 1296
3 46.656
4 1.679.616
5 60.466.176
6 2.176.782.336
7 78.364.164.096

Như vậy chỉ tính riêng không gian tên miền có 5 ký tự thôi đã có hơn 60 triệu tên miền có thể đăng ký, tiến đến 7 ký tự thì có hơn 78 tỷ tên miền. Cứ thêm 1 ký tự thì số lượng có thể lại nhân lên ít nhất là 36 lần.

Ngay cả khi tôi giới hạn tên miền chỉ trong bảng chữ cái tiếng Anh (không có số và gạch nối) thì chỉ tính riêng không gian tên miền 7 ký tự cũng có hơn 8 tỷ tên miền có thể chọn lựa. Với không gian 10 ký tự thì có tới hơn 140 ngàn tỷ tên miền có thể mua được!

Trong khi toàn bộ số lượng tên miền .vn được đăng ký tính đến thời điểm bài viết này chỉ vào khoảng hơn 400 ngàn một chút. Vậy số lượng tên miền có ký tự ngắn còn rất nhiều, mặc dù cũng phải thừa nhận là nhiều tên miền trong số chúng sẽ không đẹp, ví dụ như có các chữ cái liên tiếp đứng cạnh nhau.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =