Thống kê tên miền .VN của VNNIC

Thống kê tên miền .VN của VNNIC

Số liệu tính đến tháng 12/2018 của VNNIC

Tên miền có các đuôi mở rộng cuối .VN đang duy trì

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 12/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 258879 55.57%
.com.vn 163181 35.03%
.edu.vn 20609 4.42%
.net.vn 9145 1.96%
.name.vn 6196 1.33%
.org.vn 3038 0.65%
.gov.vn 1989 0.43%
.[tỉnh thành].vn 905 0.19%
.info.vn 862 0.19%
.pro.vn 446 0.10%
.biz.vn 388 0.08%
.ac.vn 130 0.03%
.health.vn 100 0.02%
.int.vn 22 0.00%
Tổng số tên miền 465890 100%

Tên miền mới đăng ký

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 12/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 6680 61.43%
.com.vn 3498 32.17%
.edu.vn 370 3.40%
.net.vn 189 1.74%
.org.vn 40 0.37%
.[tỉnh thành].vn 35 0.32%
.name.vn 18 0.17%
.gov.vn 17 0.16%
.info.vn 14 0.13%
.pro.vn 6 0.06%
.biz.vn 4 0.04%
.health.vn 2 0.02%
.ac.vn 2 0.02%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 10875 100%

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =