Thông báo mới nhất từ Google Adsense

Thông báo mới nhất từ Google Adsense

Mới đây mạng quảng cáo Google Adsense vừa mới đưa ra 2 thông báo mới nhất:

1) Tính năng cân bằng quảng cáo sẽ bị gỡ bỏ

Ngày 6 tháng 5 năm 2020

Cảm ơn bạn đã sử dụng tính năng cân bằng quảng cáo. Dựa trên ý kiến của các nhà xuất bản, chúng tôi đã quyết định gỡ bỏ tính năng cân bằng quảng cáo. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung vào phát triển bộ tùy chọn kiểm soát chặn.

Điều gì sẽ xảy ra?

Chúng tôi sẽ loại bỏ tính năng cân bằng quảng cáo khỏi tài khoản AdSense kể từ 20/05/2020. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ loại bỏ tùy chọn thử nghiệm cân bằng quảng cáo (bao gồm cả mọi thử nghiệm cân bằng quảng cáo đã hoàn thành) kể từ ngày này.

Nếu bạn đang sử dụng tính năng cân bằng quảng cáo hoặc đang chạy thử nghiệm cân bằng quảng cáo, thì chúng tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn qua email. Nếu không sử dụng các tính năng này thì bạn không cần phải thực hiện hành động nào.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và thông cảm trong quá trình chúng tôi tiếp tục phát triển các sản phẩm.

2) Các thay đổi quan trọng đối với Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

AdSense đang thực hiện sứ mệnh trong năm 2020 là giảm độ phức tạp và cung cấp một bộ công cụ nâng cao nhưng đơn giản để giúp bạn tập trung vào việc tạo ra nội dung tuyệt vời. Để hỗ trợ sứ mệnh này, Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google sẽ không sử dụng được từ tháng 5 năm 2020.

Kể từ tháng 5 năm 2020, Thanh công cụ sẽ bị xóa khỏi Cửa hàng Chrome trực tuyến. Sau ngày này, bạn sẽ không thể truy cập vào dữ liệu AdSense của mình qua Thanh công cụ nữa. Xin lưu ý rằng thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến tài khoản AdSense của bạn.

Bạn sẽ tiếp tục truy cập được vào tất cả dữ liệu AdSense đã hiển thị thông qua Thanh công cụ trong giao diện AdSense. Bạn nên sử dụng các tính năng sau của AdSense để thay thế cho chức năng của Thanh công cụ:

  • Báo cáo trang chủ để xem thông tin thu nhập của bạn.
  • Trung tâm xem xét quảng cáo để chặn hoặc báo cáo quảng cáo có vấn đề.
  • Thẻ trang chủ để xem dữ liệu Google Analytics của bạn.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − nine =