Thẩm định giá là gì? 13 Tiêu chuẩn Thẩm định giá hiện nay?

Thẩm định giá là gì? 13 Tiêu chuẩn Thẩm định giá hiện nay?

Vinadomain.vn – Thẩm định giá là gì? 13 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện nay?

Bán tên miền Thẩm Định Giá – ThamDinh.com.vn

Quý khách muốn đặt mua tên miền Thẩm định –  Thamdinh.com.vn vui lòng liên hệ:

 • Hotline: 0905 88 91 88
 • Email: admin@vinadomain.vn

Theo Luật Giá của Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Chương I, Điều 4, khoản 15 thì Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện nay

 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 – Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá;
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 – Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 – Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 – Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 – Quy trình thẩm định giá;
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 – Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá;
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 – Phân loại tài sản trong thẩm định giá.
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 – Cách tiếp cận từ thị trường;
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 – Cách tiếp cận từ chi phí;
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 – Cách tiếp cận từ thu nhập.
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 –  Thẩm định giá bất động sản
 • – Thông tư này Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 – Thẩm định giá tài sản vô hình.
 • – Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017 của BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Doanh nghiệp.

13 TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ

Bán tên miền Thẩm Định Giá – ThamDinh.com.vn

Quý khách muốn đặt mua tên miền Thẩm Định – Thamdinh.com.vn vui lòng liên hệ:

 • Hotline: 0905 88 91 88
 • Email: admin@vinadomain.vn
 1. Tiêu chuẩn 1234
 2. Tiêu chuẩn 567
 3. Tiêu chuẩn 8910
 4. Tiêu chuẩn 11
 5. Tiêu chuẩn 13

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + twelve =