2 cách tạo trang đăng ký riêng cho thành viên wordpress

2 cách tạo trang đăng ký riêng cho thành viên wordpress

Khi bạn dùng WordPress, phần đăng ký thành viên có vẻ hơi rắc rối, nên từ khóa tạo trang đăng ký thành viên trong wordpress là một trong những từ khóa được search nhiều nhất về chủ đề tạo form đăng ký thành viên trong wordpress.

Trong bài viết này, Vinadomain.vn sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách tạo trang đăng ký riêng cho thành viên wordpress chuẩn nhất mà không ảnh hưởng tới website.

Trang member WordPress là gì?

Nếu bạn có form đăng ký thành viên trong WordPress, vậy bạn về cơ bản đủ sức vận hành một trang riêng cho thành viên. Nó là site mọi người đủ sức truy cập, tải ký, và trở thành người dùng.

Bên cạnh đó, trên thực tế, không có nhiều ích lợi cho lắm khi kích hoạt form đăng ký member trong WordPress. ví dụ, nếu bạn vừa mới có một blog không thôi, user đăng ký sẽ nhận được thông báo mới mỗi khi có bài viết mới, đó hầu như là lợi ích duy nhất.

Một trang thành viên nên có gần như mọi thành phần sau:

 • Chứa nội dung chỉ dành cho member
 • Bạn phải tải ký, và thanh toán một khoảng phí theo chu kỳ để thường xuyên truy cập vào trang đó.
 • member có trang cá nhân riêng, họ có quyền tùy chỉnh.
 • xây dựng một diễn đàn cho site của bạn

Khi nói đến một site member WordPress, thường người ta sẽ sử dụng nó vào mục tiêu truy cập vào các ebook độc quyền, hoặc content cần phải đăng nhập mới xem được. gợi ý như, bạn thiết lập một web về lớp học online, “sinh viên” chính là những người sẽ cần đóng phí học các kiềm hãm của bạn.

Hoặc là khi bạn cần tạo một forum cộng đồng riêng. Bạn muốn tính phí đăng nhập để đảm bảo chỉ những ai thanh toán mới đủ sức thấy bài viết và viết bài mới.

Còn nếu bạn mong muốn người khác chỉ cần nhìn thấy content của bạn, vậy bạn không cần tạo form đăng ký thành viên trong WordPress làm gì.

Vậy, nếu bạn nghĩ trang web member sẽ đạt hiệu quả tốt hơn cho mục tiêu của bạn, hãy tiếp tục đọc phần sau để biết plugin đủ nội lực giúp bạn nhé.

Cách 1:

Bước 1: Bạn tạo 1 file template dang-ky.php vào thư mục Themes WordPress của bạn đang dùng

<?php /* Template Name: Đăng Ký */ ?>

Nội dung của file này bạn có thể lấy ở trang Page.php bạn đang dùng. Chỉ khác là bạn sẽ thay đoạn vòng lặp thành đoạn dưới đây:

<?php if(is_user_logged_in()) { $user_id = get_current_user_id();$current_user = wp_get_current_user();$profile_url = get_author_posts_url($user_id);$edit_profile_url = get_edit_profile_url($user_id); ?>
<div class=”regted”>
Bạn đã đăng nhập với tên nick <a href=”<?php echo $profile_url ?>”><?php echo $current_user->display_name; ?></a> Bạn có muốn <a href=”<?php echo esc_url(wp_logout_url($current_url)); ?>”>Thoát</a> không ?
</div>
<?php } else { ?>
<div class=”dangkytaikhoan”>
<?php $err = ”; $success = ”; global $wpdb, $PasswordHash, $current_user, $user_ID; if(isset($_POST[‘task’]) && $_POST[‘task’] == ‘register’ ) { $pwd1 = $wpdb->escape(trim($_POST[‘pwd1’]));
$pwd2 = $wpdb->escape(trim($_POST[‘pwd2′]));
$email = $wpdb->escape(trim($_POST[’email’]));
$username = $wpdb->escape(trim($_POST[‘username’]));

if( $email == “” || $pwd1 == “” || $pwd2 == “” || $username == “”) {
$err = ‘Vui lòng không bỏ trống những thông tin bắt buộc!’;
} else if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$err = ‘Địa chỉ Email không hợp lệ!.’;
} else if(email_exists($email) ) {
$err = ‘Địa chỉ Email đã tồn tại!.’;
} else if($pwd1 <> $pwd2 ){
$err = ‘2 Password không giống nhau!.’;
} else {
$user_id = wp_insert_user( array (‘user_pass’ => apply_filters(‘pre_user_user_pass’, $pwd1), ‘user_login’ => apply_filters(‘pre_user_user_login’, $username), ‘user_email’ => apply_filters(‘pre_user_user_email’, $email), ‘role’ => ‘subscriber’ ) );
if( is_wp_error($user_id) ) {
$err = ‘Error on user creation.’;
} else {
do_action(‘user_register’, $user_id);
$success = ‘Bạn đã đăng ký thành công!’;
}
}
}
?>
<!–display error/success message–>
<div id=”message”>
<?php
if(! empty($err) ) :
echo ”.$err.”;
endif;
?>
<?php
if(! empty($success) ) :
$login_page  = home_url( ‘/dang-nhap.html’ );
echo ”.$success. ‘<a href=’.$login_page.’> Đăng nhập</a>’.”;
endif;
?>
</div>
<form class=”form-horizontal” method=”post” role=”form”>
<div class=”form-group”>
<label class=”control-label  col-sm-3″ for=”username”>Tên đăng nhập:</label>
<div class=”col-sm-9″>
<input type=”text” class=”form-control” name=”username” id=”username” placeholder=”Tên Đăng nhập”>
</div>
</div>
<div class=”form-group”>
<label class=”control-label col-sm-3″ for=”email”>Email:</label>
<div class=”col-sm-9″>
<input type=”email” class=”form-control” name=”email” id=”email” placeholder=”Email”>
</div>
</div>
<div class=”form-group”>
<label class=”control-label col-sm-3″ for=”pwd1″>Password:</label>
<div class=”col-sm-9″>
<input type=”password” class=”form-control” name=”pwd1″ id=”pwd1″ placeholder=”Nhập password”>
</div>
</div>
<div class=”form-group”>
<label class=”control-label col-sm-3″ for=”pwd2″>Nhập lại Pass:</label>
<div class=”col-sm-9″>
<input type=”password” class=”form-control” name=”pwd2″ id=”pwd2″ placeholder=”Nhập lại password”>
</div>
</div>
<?php wp_nonce_field( ‘post_nonce’, ‘post_nonce_field’ ); ?>
<div class=”form-group”>
<div class=”col-sm-offset-3 col-sm-9″>
<button type=”submit” class=”btn btn-primary”>Đăng ký</button>
<input type=”hidden” name=”task” value=”register” />
</div>
</div>
</form>
</div>
<div class=”thongbaologin”>
<?php
$login  = (isset($_GET[‘login’]) ) ? $_GET[‘login’] : 0;
if ( $login === “failed” ) {
echo ‘<strong>ERROR:</strong> Sai username hoặc mật khẩu.!’;
} elseif ( $login === “empty” ) {
echo ‘<strong>ERROR:</strong> Username và mật khẩu không thể bỏ trống.’;
} elseif ( $login === “false” ) {
echo ‘<strong>ERROR:</strong> Bạn đã thoát ra.’;
}
?>
</div>

<?php } ?>

 • Bước 2: Bạn vào Trang Quản Trị > Page > Add New Page
 • Phần tên Page bạn đặt là Đăng Ký và chọn Template là Đăng Ký bên trên vừa tạo

Bây giờ bạn có thể xem thành quả của mình bằng đường dẫn: domain/dang-ky

Cách 2:

5 Plugin trang web thành viên WordPress để tải nội dung

Tất cả các plugin bên dưới có một điểm chúng – cho phép bạn dùng một phần của site (hoặc toàn site) để sử dụng trang thành viên. Một vài plugin đủ nội lực thu phí truy cập, một số khác cung cấp nhiều chức năng hữu dụng hơn mà bạn không ngờ.

Hãy xem qua từng plugin tạo trang web thành viên, nhìn thấy nó support gì nhé. Sau đó bạn đủ sức lựa chọn một plugin thích hợp nhất cho website!

1. Membership & content Restriction

membership content restriction
Membership content restriction

Membership & content Restriction là phương pháp toàn diện, vừa giúp bạn hạn chế nội dung vừa xây dựng các gói cước tính phí theo chu kỳ. Với plugin này, bạn có thể tạo ra nhiều cấp độ thành viên, mỗi cấp cho phép truy cập vào một vùng của website.

Plugin tải ký member WordPress này cũng tích hợp được với WooCommerce, cho phép bạn ẩn một số món hàng nếu không hề là member. Cần thiết nhất là, plugin này còn giúp bạn đơn giản lựa chọn phần nào bạn mong muốn khách truy cập muốn thấy, phần nào bạn mong muốn member thấy, bằng cách sử dụng widget của WordPress editor.

Chức năng chính:
 • Hạn chế một phần của website chỉ cho thành viên truy cập thấy.
 • Xây dựng các gói cước thuê bao, mỗi cái có đặt quyền riêng.
 • Thiết lập cổng thanh toán cho member, và hỗ trợ demo free.
 • Tích hợp với WooCommerce, ngăn khách truy cập thấy được các món hàng dành riêng cho member.

Giá: Plugin này free, nó có bản cao cấp, hỗ trợ thêm addon.

2. WP-Members

Plugin WP-members
Plugin WP-members

WP-Members giúp bạn ẩn đi các phần của web để chỉ có member mới nhìn thấy được. Nó cũng support thêm tool để tạo form tải ký thành viên trong WordPress ở bất kỳ đâu bạn muốn.

Về phần nội dung bạn mong muốn giới hạn, WP-Members sẽ hỗ trợ hạn chế post, trang, và custom post type. Có một tính năng mà chúng tôi khá like là tạo teaser (xem thử 1 phần) cho nội dung bị giới hạn, việc này sẽ thúc đẩy thành viên đăng ký.

Điểm bất lợi là phiên bản miễn phí của plugin WP-Members không giúp bạn quản lý hay xử lý quy trình đăng ký của user. Bạn chỉ đủ sức thêm chức năng này qua add-on.

Tính năng chính:
 • Ẩn bài viết,t rang website, hay custom bài viết type cho những ai không phải thành viên.
 • Thiết kế và tạo form tải ký thành viên trong WordPress bất kỳ phần nào của website.
 • Hiển thị một phần của content ẩn để xúc tiến member đăng ký.

Giá: Phiên bản free của plugin gồm có mọi tính năng chúng tôi đề cập ở trên. Không những thế, có add-on để bạn có thể mua trong cửa hàng cho lập trình viên.

3. Ultimate thành viên

wp-members

2 plugin đăng ký thành viên trước chỉ quy tụ vào việc tạo form tải ký thành viên trong WordPress và tạo gói cước. Bên cạnh đó, có một thành phần không giống của trang thành viên WordPress mà cũng quan trọng là: tính năng để quản lý profile.

Cho phép user tùy chỉnh profile của họ gấp rút và hiệu quả là phương pháp để tăng trưởng tương tác với họ và giữ họ tiếp tục quay lại. Vì thật ra nếu có ai đó dành thời gian để chỉnh trang cá nhân của họ, có nghĩa là họ chú ý đến trang web của bạn và không có ý định rời khỏi.

Vậy, Ultimate member giúp bạn cấu ảnh để cho người dùng có thể chỉnh trang cá nhân. Thêm nữa, nó cũng hỗ trợ tạo form đăng ký thành viên cho trang web của bạn, đồng thời giới hạn từng phần của web.

Chức năng chính:
 • Chỉ cho phép thành viên xem content.
 • Tạo form tải ký member trong WordPress ở mọi nơi.
 • Gán quyền cho thành viên mới.

Giá: free, nhưng mọi phần xây dựng rộng của nó đều tính tiền mới xài được.

4. Simple Membership

plugin ultimate member
Simple Membership hoạt động giống với Membership & nội dung Restriction. Với plugin này, bạn đủ nội lực tạo nhiều loại gói cước cho member, và giải quyết thanh toán qua PayPal. Tùy vào gói cước mà người dùng đăng ký, họ đủ nội lực truy cập vào những nội dung nhất định. Việc giới hạn trang nào và bài viết nào nhìn thấy được là quyền của bạn.

Một tính năng mà chúng tôi rất like ở Plugin này là support thanh toán một lần. chức năng này hữu ích khi bạn không mong muốn vận hành website theo dạng dịch vu. Nó cũng support ghi lại nhật ký thanh toán, rất phù hợp với những ai like trữ mọi thông tin.

Chức năng chính:
 • Tạo các cấp độ thành viên khác nhau trên website.
 • Click hoạt chế độ đăng ký thành viên free, tải ký theo thuê bao hay tải ký thanh toán một lần.
 • Chặn truy cập content web ở từng cấp độ member.
 • Ẩn thư viện hình và trang file đính kèm, để chỉ có member mới thấy chúng.

Giá: Simple Membership 100% free, mặc dù nó cũng hỗ trợ vài addon cao cấp riêng.

5. Members

plugin tạo form đăng ký thành viên WordPress - members

Cuối cùng, plug tạo form tải ký member WordPress này có quá đủ các chức năng để thống trị member. Members có all các tính năng chặn nội dung. Nhưng điểm mạnh của nó đến từ việc có cấp độ tạo thêm quyền user mới và đủ nội lực phân quyền người dùng.

Thông thường, WordPress chỉ cho bạn gán một quyền duy nhất cho một user. Ví dụ, quyền của bạn là Administrator, bạn đủ nội lực sử dụng được mọi việc. người dùng thông thường sẽ thường có quyền Subscribers, với mức độ truy cập giới hạn hơn rất nhiều.

Với plugin này, bạn sẽ có tùy chỉnh xây dựng nền móng phân quyền của WordPress. Do vậy nó là một tool rất hữu dụng khi bạn thấy chức năng mặc định không quá đủ để đáp ứng. Cuối cùng, plugin này cũng có thể biến website thành một website đóng. Có nghĩa là người dùng k thể truy cập vào trang chủ trừ khi đăng nhập được.

Chức năng chính:
 • Tạo quyền user mới cho site thành viên WordPress của bạn.
 • Gán nhiều quyền cho user.
 • Hạn chế nội dung cho từng loại user.
 • Khiến chó web của bạn đóng hoàn toàn, chỉ truy cập được khi đăng ký và tải nhập thành công.

Giá: Plugin Members 100% miễn phí.

Làm sao để để tạo form đăng ký thành viên trong WordPress (trong 3 bước)

Ở phần này, chúng tôi sẽ chỉ bạn quy trình tạo một trang thành viên bằng WordPress. Chúng tôi sẽ sử dụng plugin Membership & nội dung Restriction làm ví dụ vì nó dễ và có chức năng tạo gói cước. Các plugin không giống cũng có quy trình tương tự, các bạn cứ đọc qua nhé.

3 Bước để tạo form tải ký thành viên trong WordPress là:

Bước 1: Kích hoạt chức năng tải ký thành viên trong WordPress.

Bước 2: Thiết lập các gói cước.

Bước 3: Lựa chọn content cần giới hạn.

Lưu ý: để plugin hoạt động được, bạn cần click hoạt giao thức bảo mật được xây dựng bởi chứng chỉ Secure Sockets Layer (SSL). Đây cũng là điều chúng tôi thường khuyên mọi kháchh hàng tải ký, vì nguyên do bảo mật và an toàn thông tin nên được ưu tiên. Nếu website của bạn vẫn chưa có SSL, hãy đọc qua hướng dẫn gắn SSL để thực hiện nhé.

Bước 1: click hoạt tính năng tải ký thành viên trong WordPress

trước nhất bạn cần làm là click hoạt chức năng tải ký thành viên. Để click hoạt, bạn di chuyển vào tab Settings › General trong trang cai quản WordPress. lựa chọn vào nút Membership, mục Anyone can register:

kích hoạt đăng ký thành viên WordPress

Lưu lại cải thiện. Và bạn đủ sức tiếp tục tạo các gói cước/cấp độ cho trang thành viên WordPress của bạn.

Bước 2: xây dựng các gói cước member

Sau khi setup plugin Membership & nội dung Restriction, một tab mới sẽ hiện lên trong trang thống trị. Chuyển tới trang Paid thành viên Subscriptions › Subscription Plans, bạn sẽ thấy các gói cước được liệt kê tại đây.

Mục lục này đang trống vì mới cài. Nhưng bạn hãy cức bấm vào nút Add new ở trên cùng màn hình:

tạo gói cước thành viên

Bạn cần đặt tên và mô tả cho mỗi gói cước. Tên thì tùy bạn, nhưng cần mô tả sao cho chi tiết nhất đủ nội lực, về gói cước đó support gì. Tốt thêm nữa là ghi thêm điều gì khiến nó khác biệt đối với các gói cước khác:

chi tiết gói cước

Tiếp theo, bạn sẽ quan trọng lập chu kỳ của gói cước. Mặc định được đặt là 0 ngày, có nghĩa là gói cước không hạn chế thời gian:

thời gian thuê bao

Hay nói cách khác, nếu bạn Duration là 0, thì member chỉ cần thanh toán một lần. Bạn đủ sức chỉnh chu kỳ cho thuê bao, thường là 1 tháng, 3 tháng hay 6 tháng, 1 năm.

Sau khi vừa mới chỉnh thời gian gói cước, giờ bạn đủ sức đặt giá. Plugin này giúp bạn tạo giá bặng đồng USD:

giá gói cước

Cuối cùng, bạn đủ nội lực lựa chọn gói cước là Active (hoạt động) hay Inactive (không hoạt động). Inactive dành cho trường hợp bạn muốn tạo gói cước nháp và khách hàng chưa cần dùng.

Sau khi đã chỉnh gói cước thành Active, liên tục và chọn người dùng role để liên kết với gói cước của bạn. Bạn nên chọn Subscriber làm mặc định, vì bạn k mong muốn user bình thường có quyền truy cập:

kích hoạt user role

Gói cước trước hết của bạn đã chuẩn bị rồi! Giờ chỉ cần tạo thêm nhiều gói nữa tương tự, hoặc chuyển tới tab Paid member Subscriptions › Settings › Payments để xây dựng chức năng thanh toán.

Mặc định, plugin này chỉ support cách thức thanh toán thủ công và PayPal. Để kích hoạt thanh toán qua PayPal, bạn chỉ cần điền địa chỉ mail, plugin sẽ giải quyết phần còn lại:

Cấu hình thanh toán qua PayPal

Giờ, bất kể ai tải ký trên web của bạn, họ đều đủ nội lực lựa chọn gói cước và thanh toán để truy cập vào phần content hạn chế. Để tạo khu vực hạn chế nội dung, bạn đủ sức làm theo bước sau.

Bước 3: chọn phần nội dung bạn mong muốn giới hạn

Giờ bạn vừa mới click hoạt tải ký member và thiết lập gói cước cho site member WordPress. Vừa mới đến lúc chọn loại nội dung cần hạn chế truy cập.

Để thực hiện, hãy xây dựng WordPress editor của bài viết hay trang mà bạn muốn ẩn. Cuộn xuống cuối là bạn sẽ thấy widget có tựa content Restriction.

Trong đó, bạn sẽ thấy các chọn giới hạn cho post hay website, cho phép mọi user tải nhập đều xem được hay chỉ từng loại subscribers là xem được:

giới hạn nội dung cho thành viên

Chọn bạn thấy ở đây sẽ hiển thị theo hướng dẫn lắp đặt gói cước bạn làm ở bước 2. Bạn có thể cấu ảnh sao cho post và trang được truy cập bởi loại người dùng nào, hoặc cho user tải ký gói cước nào.

Cuối cùng, bạn có thể thêm tin nhắn riêng cho để hiển thị lên cho những ai mong muốn xem nội dung đó nhưng bị chặn. Để sử dụng vậy, hãy lựa chọn Enable Custom Messages rồi bật nó lên.

Sau đó, bạn gõ thông báo lên:

kích hoạt thông báo riêng

Hãy nhớ lưu lại content. Sau đó, bạn chỉ cần chuyển tới các trang không giống hay bài viết khác bạn mong muốn ẩn, là bạn đủ sức sử dụng các bước tương tự để hạn chế content của nó.

Lời kết

Việc xây dựng trang member trong WordPress sẽ làm bạn bảo vệ nội dung tốt hơn, vì bạn đã hạn chế quyền truy cập của tất cả người khác, không phải ai cũng xem được. Bạn còn đủ nội lực tính phí độc giả bằng các gói cước thuê bao, biến site thành viên WordPress của bạn thành một việc kinh doanh thực thụ.

Các công việc bạn cần sử dụng là lựa chọn đúng plugin và tinh chỉnh vài bước ban đầu.

Bạn có câu hỏi nào về việc tạo form tải ký thành viên trong WordPress hay tạo trang member không? Hãy cho chúng tôi biết qua phần cmt bên dưới nhé!

Chúc các bạn thành công!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 15 =