(Share Full) 80+ Extensions Easy Digital Downloads For WordPress

(Share Full) 80+ Extensions Easy Digital Downloads For WordPress

Easy Digital Downloads giúp bán sản phẩm kỹ thuật số với WordPress: Từ sách điện tử, plugin WordPress, tệp PDF và hơn thế nữa, chúng tôi làm cho việc bán các sản phẩm kỹ thuật số trở nên dễ dàng.

Easy Digital Download rất đơn giản để sử dụng và tải về miễn phí. Bắt đầu từ hôm nay!

A – Easy Digital Downloads được thiết kế để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trực tuyến

Extensions Easy Digital Downloads
(Share Full) 80+ Extensions Easy Digital Downloads For WordPress

1. Mã giảm giá

Dễ dàng tạo mã giảm giá để khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn. Giảm giá có thể được cung cấp ở mức giá cố định hoặc tỷ lệ phần trăm và bao gồm các cài đặt cho hết hạn, sử dụng tối đa và hơn thế nữa.

2. Giỏ hàng đầy đủ

Cho phép khách hàng của bạn mua nhiều lượt tải xuống cùng một lúc bằng hệ thống giỏ hàng. Với tải trang tối thiểu và các yếu tố giỏ hàng được thiết kế sạch sẽ, giỏ mua hàng cho cảm giác liền mạch.

3. Tải tập tin không giới hạn

Không có giới hạn khi phân phối các sản phẩm kỹ thuật số của bạn. Cho phép khách hàng tải xuống các tệp đã mua của họ vô tận hoặc hạn chế tải xuống tệp theo thời gian và / hoặc cố gắng.

4. Kiểm soát truy cập tệp

Tất cả các tệp sản phẩm được giới hạn chỉ cho khách hàng được ủy quyền. Không cần cấu hình. Bạn cũng có thể đặt giới hạn tải xuống tệp và hết hạn liên kết tải xuống.

5. Trang tài khoản khách hàng

Thông qua việc sử dụng một mã ngắn, xuất ra toàn bộ bảng lịch sử mua hàng chỉ có thể xem được bởi khách hàng đã đăng nhập. Người dùng trái phép sẽ không có quyền truy cập.

6. Tải xuống theo dõi hoạt động

Giám sát tất cả những gì cần biết về cách các tệp sản phẩm của bạn đang được khách hàng tải xuống. Dễ dàng theo dõi ngày, thời gian và thậm chí địa chỉ IP của tất cả các tệp đã mua và tải xuống.

7. API REST

Các nhà phát triển và các ứng dụng bên ngoài có thể tận dụng API RESTful hoàn chỉnh để cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào thông tin sản phẩm và bán hàng ở định dạng jSON hoặc XML.

8. Báo cáo dữ liệu đầy đủ

Không có doanh nghiệp được hoàn thành mà không có sổ sách chi tiết. Easy Digital Download có một nền tảng báo cáo tích hợp để dễ dàng xem số liệu thống kê, tạo báo cáo tùy chỉnh và hơn thế nữa.

B – Tích hợp với các dịch vụ yêu thích của bạn

Để biết thêm tích hợp và tiện ích mở rộng, hãy xem danh mục tiện ích mở rộng đầy đủ của Easy Digital Downloads.

C – Danh sách đầy đủ 85+ Extensions Easy Digital Downloads

 1. Easy Digital Downloads Discount Code Generator Addon v1.1
 2. Easy Digital Downloads Conditional Gateways Addon v1.0.3
 3. Easy Digital Downloads Campaign Monitor Addon v1.1.1
 4. Easy Digital Downloads Advanced Reports Addon v1.0.1
 5. Easy Digital Downloads 2Checkout Payment Gateway Addon v1.3.12
 6. Easy Digital Downloads Manual Purchases Addon v2.0.5
 7. Easy Digital Downloads Mad Mimi Addon v1.0.1
 8. Easy Digital Downloads Download Email Attachments Addon v1.1.1
 9. Easy Digital Downloads Custom Prices Addon v1.5.5
 10. Easy Digital Downloads Coupon Importer Addon v1.1.2
 11. Easy Digital Downloads Campaign Tracker Addon v1.0
 12. Easy Digital Downloads Advanced Sequential Order Numbers Addon v1.0.8
 13. Easy Digital Downloads Add to Cart Popup Addon v1.1.2
 14. Easy Digital Downloads Acquisition Survey Addon v1.0.2
 15. Easy Digital Downloads Widgets Pack Addon v1.2.6
 16. Easy Digital Downloads User History Addon v1.6.0
 17. Easy Digital Downloads SOFORT Banking Addon v1.0
 18. Easy Digital Downloads Slack Addon v1.1.2 (update 28-08)
 19. Easy Digital Downloads Resend Receipt Addon v1.0.1
 20. Easy Digital Downloads Recently Viewed Items Addon v1.0.2
 21. Easy Digital Downloads Purchase Limit Addon v1.2.19
 22. Easy Digital Downloads Per Product Notifications Addon v1.2.3
 23. Easy Digital Downloads PagSeguro Payment Gateway Addon v1.4.5
 24. Easy Digital Downloads License Free Download Addon v1.0
 25. Easy Digital Downloads Envato Integration Addon v1.0.1
 26. Easy Digital Downloads Discounts Pro Addon v1.4.8
 27. Easy Digital Downloads Max Mind Fraud Prevention Addon v1.1
 28. Easy Digital Downloads Invoices Addon v1.1.6
 29. Easy Digital Downloads Content Restriction Addon v2.3
 30. Easy Digital Downloads Conditional Success Redirects Addon v1.1.6
 31. Easy Digital Downloads Wysija/MailPoet Addon v1.4.1
 32. Easy Digital Downloads MailChimp Addon v3.0.11
 33. Easy Digital Downloads Fraud Monitor Addon v1.1.4
 34. Easy Digital Downloads Category Accordion Addon v1.0
 35. Easy Digital Downloads ConvertKit Addon v1.0.6
 36. Easy Digital Downloads EDD Xero Addon v1.2.12
 37. Easy Digital Downloads EDD Wish Lists Addon v1.1.7
 38. Easy Digital Downloads Wallet Addon v1.1.4
 39. Easy Digital Downloads Variable Pricing Switcher Addon v1.0.5
 40. Easy Digital Downloads Restrict Content Pro Member Discounts Addon v1.1.4
 41. Easy Digital Downloads Recommended Products Addon v1.2.12
 42. Easy Digital Downloads Active Campaign Addon v1.1.1
 43. Easy Digital Downloads Pushover Notifications Addon v1.3.2
 44. Easy Digital Downloads EDD Product Updates Addon v1.2.7
 45. Easy Digital Downloads Password Meter Addon v1.2.1
 46. Easy Digital Downloads GetResponse Addon v1.2.5
 47. Easy Digital Downloads Fields Addon v1.0.5 (update 31-08)
 48. Easy Digital Downloads Cross-sell and Upsell Addon v1.1.8
 49. Easy Digital Downloads Checkout Fields Manager Addon v2.1.7
 50. Easy Digital Downloads EDD Message Addon v1.2.1
 51. Easy Digital Downloads Frontend Submissions Addon v2.6.5
 52. Easy Digital Downloads Simple Shipping Addon v2.3.8
 53. Easy Digital Downloads Zapier Addon v1.3.8
 54. Easy Digital Downloads PDF Invoices Addon v2.2.26
 55. Easy Digital Downloads Git Download Updater Addon v1.2 (update 27-10)
 56. Easy Digital Downloads EDD Email Reports Addon v1.0.5
 57. Easy Digital Downloads Free Downloads Addon v2.3.9
 58. Easy Digital Downloads Coinbase Payment Gateway Addon v1.2.1
 59. Easy Digital Downloads Upload File Addon v2.1.4
 60. Easy Digital Downloads Conditional Emails Addon v1.1.1
 61. Easy Digital Downloads File Store for Dropbox Addon v2.0.3
 62. Easy Digital Downloads PayPal Adaptive Payments Addon v1.3.5
 63. Easy Digital Downloads PayPal Pro and PayPal Express Addon v1.4.5
 64. Easy Digital Downloads Per Product Emails Addon v1.1.7 (update 23-08)
 65. Easy Digital Downloads Bookings Addon v0.3.1
 66. Easy Digital Downloads Sendy Addon v1.1.3 (update 19-08)
 67. WP Sheet Editor – EDD Downloads Pro v1.0.31 Nulled (update 09-10)
 68. Easy Digital Downloads PDF Vouchers Addon v2.1.3 ( update 04-10 )
 69. Easy Digital Downloads Points and Rewards Addon v2.1.10
 70. Easy Digital Downloads Commissions Addon v3.4.10
 71. Easy Digital Downloads Currency Converter v2.1.2 (update)
 72. Easy Digital Downloads Social Login v2.4.3 (update 04-10)
 73. Easy Digital Downloads Stripe Payment Gateway Addon v2.7.7
 74. Easy Digital Downloads EU VAT Addon v1.3.2 (update 09-09)
 75. Easy Digital Downloads AWeber Addon v2.0.8
 76. Easy Digital Downloads Braintree Addon v1.1.6
 77. Easy Digital Downloads EDD Social Discounts Addon v2.0.5
 78. Easy Digital Downloads Software Licensing Addon v3.6.11
 79. Easy Digital Downloads Recurring Payments Addon v2.10 (update 04-09)
 80. Easy Digital Downloads Download Image Watermark Addon v1.1.0
 81. Easy Digital Downloads Reviews Addon v2.1.11
 82. Easy Digital Downloads Gravity Forms Checkout Addon v1.5.2
 83. Easy Digital Downloads All Access Addon v1.1.4
 84. Easy Digital Downloads Amazon S3 Addon v2.3.10
 85. Easy Digital Downloads Authorize.net Payment Gateway Addon v2.0

80+ Extensions Easy Digital Downloads (updating…)


Tag: Easy Digital Downloads 2Checkout Payment Gateway AddonEasy Digital Downloads Acquisition Survey AddonEasy Digital Downloads Active Campaign AddonEasy Digital Downloads Add to Cart Popup AddonEasy Digital Downloads Advanced Reports AddonEasy Digital Downloads Advanced Sequential Order Numbers AddonEasy Digital Downloads All Access AddonEasy Digital Downloads Amazon S3 AddonEasy Digital Downloads Authorize.net Payment Gateway AddonEasy Digital Downloads AWeber AddonEasy Digital Downloads Bookings AddonEasy Digital Downloads Braintree AddonEasy Digital Downloads Campaign Monitor AddonEasy Digital Downloads Campaign Tracker AddonEasy Digital Downloads Category Accordion AddonEasy Digital Downloads Checkout Fields Manager AddonEasy Digital Downloads Coinbase Payment Gateway AddonEasy Digital Downloads Commissions AddonEasy Digital Downloads Conditional Emails AddonEasy Digital Downloads Conditional Gateways AddonEasy Digital Downloads Conditional Success Redirects AddonEasy Digital Downloads Content Restriction AddonEasy Digital Downloads ConvertKit AddonEasy Digital Downloads Coupon Importer AddonEasy Digital Downloads Cross-sell and Upsell AddonEasy Digital Downloads Currency ConverterEasy Digital Downloads Custom Prices AddonEasy Digital Downloads Discount Code Generator AddonEasy Digital Downloads Discounts Pro AddonEasy Digital Downloads Download Email Attachments AddonEasy Digital Downloads Download Image Watermark AddonEasy Digital Downloads EDD Email Reports AddonEasy Digital Downloads EDD Message AddonEasy Digital Downloads EDD Product Updates AddonEasy Digital Downloads EDD Social Discounts AddonEasy Digital Downloads EDD Wish Lists AddonEasy Digital Downloads EDD Xero AddonEasy Digital Downloads Envato Integration AddonEasy Digital Downloads EU VAT AddonEasy Digital Downloads Fields AddonEasy Digital Downloads File Store for Dropbox AddonEasy Digital Downloads Fraud Monitor AddonEasy Digital Downloads Free Downloads AddonEasy Digital Downloads Frontend Submissions AddonEasy Digital Downloads GetResponse AddonEasy Digital Downloads Git Download Updater AddonEasy Digital Downloads Gravity Forms Checkout AddonEasy Digital Downloads Invoices AddonEasy Digital Downloads License Free Download AddonEasy Digital Downloads Mad Mimi AddonEasy Digital Downloads MailChimp AddonEasy Digital Downloads Manual Purchases AddonEasy Digital Downloads Max Mind Fraud Prevention AddonEasy Digital Downloads PagSeguro Payment Gateway AddonEasy Digital Downloads Password Meter AddonEasy Digital Downloads PayPal Adaptive Payments AddonEasy Digital Downloads PayPal Pro and PayPal Express AddonEasy Digital Downloads PDF Invoices AddonEasy Digital Downloads PDF Vouchers AddonEasy Digital Downloads Per Product Emails AddonEasy Digital Downloads Per Product Notifications AddonEasy Digital Downloads Points and Rewards AddonEasy Digital Downloads Purchase Limit AddonEasy Digital Downloads Pushover Notifications AddonEasy Digital Downloads Recently Viewed Items AddonEasy Digital Downloads Recommended Products AddonEasy Digital Downloads Recurring Payments AddonEasy Digital Downloads Resend Receipt AddonEasy Digital Downloads Restrict Content Pro Member Discounts AddonEasy Digital Downloads Reviews AddonEasy Digital Downloads Sendy AddonEasy Digital Downloads Simple Shipping AddonEasy Digital Downloads Slack AddonEasy Digital Downloads Social LoginEasy Digital Downloads SOFORT Banking AddonEasy Digital Downloads Software Licensing AddonEasy Digital Downloads Stripe Payment Gateway AddonEasy Digital Downloads Upload File AddonEasy Digital Downloads User History AddonEasy Digital Downloads Variable Pricing Switcher AddonEasy Digital Downloads Wallet AddonEasy Digital Downloads Widgets Pack AddonEasy Digital Downloads Wysija/MailPoet AddonEasy Digital Downloads Zapier AddonWP Sheet Editor – EDD Downloads Pro

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =