Mất bao lâu để kích hoạt tài khoản AdSense?

Mất bao lâu để kích hoạt tài khoản AdSense?

Thời gian đợi để tài khoản AdSense được kích hoạt hoàn toàn

Đối với một số nhà xuất bản, quy trình kích hoạt có thể diễn ra nhanh chóng chỉ trong một ngày và có thể mất vài tuần đối với các nhà xuất bản khác. Lưu ý rằng một số phần của quy trình yêu cầu hành động từ phía bạn và chúng tôi chỉ có thể kích hoạt tài khoản sau khi bạn đã hoàn thành các hành động đó.

Google Adsense: Kích hoạt có thể diễn ra nhanh chóng chỉ trong một ngày và có thể mất vài tuần đối với các nhà xuất bản khác.
Google Adsense: Kích hoạt có thể diễn ra nhanh chóng chỉ trong một ngày và có thể mất vài tuần đối với các nhà xuất bản khác.

Những điểm quan trọng giúp kích hoạt tài khoản của bạn:

 • Sao chép mã chính xác như mã xuất hiện trên trang chủ AdSense.
 • Đặt mã trên URL mà bạn đã cung cấp khi tạo tài khoản AdSense.
 • Đảm bảo bạn đặt mã trên trang có nội dung và có khách truy cập thường xuyên.

Chúng tôi nhận thấy rằng trong hầu hết các trường hợp khi nhà xuất bản phải đợi một thời gian dài để được kích hoạt, thì lý do thường là vì họ đã không đặt mã trên trang có lượt xem thường xuyên.

Quy trình kích hoạt tài khoản AdSense

Dưới đây là mô tả chi tiết hơn về quy trình kích hoạt:
 1. Sau khi tạo tài khoản AdSense, bạn đăng nhập vào AdSense lần đầu tiên. Trước khi có thể thiết lập quảng cáo trên trang web của mình, bạn cần phải kích hoạt tài khoản bằng cách hoàn thành các tác vụ sau:
  1. Kết nối trang web với AdSense
  2. Cung cấp địa chỉ thanh toán của bạn
  3. Xác minh số điện thoại của bạn
   Điều quan trọng là bạn phải thực hiện các tác vụ này, nếu không chúng tôi sẽ không thể hoàn tất quy trình kích hoạt.
 2. Tiếp theo, chúng tôi tự động xem xét toàn bộ trang web của bạn (không chỉ URL mà bạn đã cung cấp khi tạo tài khoản AdSense) để kiểm tra xem trang web có tuân thủ các chính sách của chúng tôi hay không và thiết lập phần còn lại của tài khoản. Thông thường các chuyên gia của chúng tôi mất chưa đến một ngày để hoàn tất việc xem xét, nhưng đôi khi có thể lâu hơn. Khi hoàn tất việc xem xét, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cùng với chi tiết về trạng thái kích hoạt của bạn.
 3. Sau khi tài khoản AdSense được kích hoạt hoàn toàn, bạn đã sẵn sàng thiết lập quảng cáo trên trang web và bắt đầu kiếm tiền. Tìm hiểu cách thiết lập quảng cáo trên trang web.

Nếu bạn đã đăng ký AdSense để kiếm tiền thông qua AdMob, YouTube hoặc một sản phẩm AdSense khác

Xin lưu ý rằng nếu không có kế hoạch sử dụng AdSense cho nội dung, bạn có thể đã thấy quảng cáo và không cần hoàn tất quy trình xem xét như mô tả ở trên.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =