Mạng quảng cáo AdSense thông báo mới

Mạng quảng cáo AdSense thông báo mới

Mới đây, mạng quảng cáo AdSense (Google Adsense) vừa đưa ra thông báo mới, theo đó:

1. Bạn sẽ không thấy tùy chọn Western Union nữa khi chọn hình thức thanh toán

Kể từ ngày 10/08/2020, bạn sẽ không thể chọn Western Union làm hình thức thanh toán mới nữa. Những nhà xuất bản hiện đang dùng Western Union nên chuyển sang một phương thức thanh toán có sẵn khác trước khi chúng tôi ngừng sử dụng phương thức thanh toán qua Western Union vào đầu năm 2021.

Chúng tôi sẽ thông báo trước cho người dùng hiện tại về thời điểm không thể nhận khoản thanh toán qua Western Union tại quốc gia của họ nữa. Hãy tìm hiểu thêm về các hình thức thanh toán có sẵn khác và cách thiết lập hình thức thanh toán của bạn.

2. Quảng cáo mua sắm hiện chỉ dành cho AdSense cho Tìm kiếm

Kể từ ngày 20/08/2020, AdSense cho Tìm kiếm (AFS) có thể phân phát quảng cáo mua sắm cho các cụm từ tìm kiếm liên quan đến hoạt động mua sắm mà không yêu cầu bạn phải thay đổi mã.

Với sự trợ giúp của tính năng mới này:

  • Bạn có thể tăng mức độ tương tác với trang web bằng cách giúp người mua sắm tìm thấy các sản phẩm mà họ đang tìm bằng thông tin có liên quan như giá, hình ảnh và chương trình khuyến mại.
  • Bạn có thể thử sử dụng quảng cáo mua sắm trong đơn vị quảng cáo AdSense cho Tìm kiếm mà không phải gắn thẻ lại trang web của mình.
  • Bạn có thể tạo Doanh thu trên mỗi nghìn lượt hiển thị (RPM) cao hơn bằng cách hiển thị quảng cáo mua sắm cho các lượt tìm kiếm có liên quan.

Nếu sử dụng AdSense cho Tìm kiếm, thì bạn sẽ tự động được đăng ký vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Sau ngày này, bạn sẽ có 30 ngày để chọn không tham gia trước khi bắt đầu thấy quảng cáo mua sắm trên trang web/ứng dụng của mình.

Trong thời hạn 30 ngày này, vui lòng đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn để xem lại kiểu quảng cáo mua sắm và đảm bảo những kiểu quảng cáo đó phù hợp với thiết kế của bạn.

Sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn sẽ có thể cập nhật kiểu và chọn tham gia hoặc không tham gia bất cứ lúc nào.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =