Lỗi không gửi, nhận được mail Yandex

Lỗi không gửi, nhận được mail Yandex

Yandex hiện đang cho phép sử dụng email theo tên miền miễn phí. Tuy nhiên, Yandex cũng khá hạn chế về dịch vụ và thường hay gặp lỗi phát sinh. Lỗi này thông thường xảy ra do cấu hình sai trên outlook hoặc người sử dụng vi phạm chính sách: gửi spam, gửi quá giới hạn/ ngày…

Lỗi khi gửi email yandex

Bạn có thể gặp sự cố khi gửi email trên miền nếu:

  • Đăng ký tên miền đã hết hạn.
  • Nhà đăng ký đã chặn quyền truy cập vào tên miền.
  • Tên miền chưa được ủy quyền hoặc đã được hủy đăng ký từ nhà đăng ký.
  • Cài đặt đoàn không hợp lệ.

Bản ghi DNS để làm việc với Yandex.Mail không được định cấu hình hoặc được định cấu hình không chính xác.Để giải quyết vấn đề với việc gửi email, hãy liên hệ với quản trị viên tên miền đã chỉ định hộp thư cho bạn. Nếu bạn đã đăng ký hộp thư trên một trang web cụ thể, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ cho trang web đó. Dịch vụ hỗ trợ Yandex.Mail for Domain không thể giúp bạn điều này.

Một số vấn đề có thể xảy ra với việc gửi email được đề cập dưới đây, với các đề xuất cho quản trị viên tên miền.
Một số vấn đề có thể xảy ra với việc gửi email được đề cập dưới đây, với các đề xuất cho quản trị viên tên miền.

Email gửi không thành công

Nếu một email không thể được gửi đến người nhận, máy chủ thư có thể trả lời với một báo cáo không gửi. Một số loại báo cáo và giải pháp cho các vấn đề tương ứng được mô tả bên dưới.

Xác minh chú thích không thành công
RCPT-TO không có hộp thư
550 không đáp ứng yêu cầu SPF

Xác minh chú thích không thành công

Lỗi này xảy ra khi dịch vụ thư được kích hoạt cho miền trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc nhà đăng ký. Nếu email được gửi đến người nhận sử dụng dịch vụ thư từ cùng một công ty, email sẽ được gửi đến một máy chủ cục bộ.

Để giải quyết vấn đề này, hãy tắt dịch vụ thư trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn.

>>> Xem thêm bài viết: Đăng ký miễn phí email theo tên miền riêng với Yandex.com nếu bạn chưa biết cách tạo email theo tên miền.

RCPT-TO không có mailbox

Nhiều khả năng, miền người nhận yêu cầu xác minh người gửi.

Xác minh người gửi đôi khi được sử dụng bởi máy chủ người nhận để kiểm soát thư rác. Khi máy chủ nhận được email từ một máy chủ mới, nó sẽ gửi một tin nhắn trống đến địa chỉ trả lại để xác minh sự tồn tại của người gửi. Vì các loại tin nhắn trống này đôi khi được gửi với tần suất cao, nên nó có thể được coi là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS). Ngoài ra, các lỗi không mong muốn có thể xảy ra khi gửi tin nhắn kiểm tra.

Yandex.Mail sử dụng các bản ghi Khung chính sách người gửi để duy trì danh sách các máy chủ được phép gửi email thay mặt cho các địa chỉ Yandex.Mail. Điều này gây khó khăn cho việc giả mạo địa chỉ “từ”. Sử dụng công nghệ chính sách của người gửi trong danh sách của người dùng hay công nghệ của họ.

Để giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với quản trị viên dịch vụ thư của người nhận với yêu cầu thêm địa chỉ hộp thư tên miền của bạn vào danh sách trắng cho dịch vụ xác minh người gửi.

550 không đáp ứng yêu cầu SPF

Máy chủ thư của người nhận kiểm tra bản ghi SPF trên miền của người gửi khi nhận email. Nhiều khả năng, bản ghi SPF cho tên miền của bạn được định cấu hình không chính xác hoặc bản ghi SPF bổ sung được định cấu hình. Đảm bảo rằng bản ghi SPF phù hợp với hướng dẫn định cấu hình bản ghi DNS.

Email được lọc vào thư mục thư rác của người nhận

Để tránh việc tin nhắn bị đánh dấu là spam, hãy định cấu hình bản ghi SPF và chữ ký DKIM cho tên miền. Để kiểm tra các bản ghi SPF và chữ ký DKIM hiện có, hãy làm theo các hướng dẫn trong Định cấu hình bản ghi DNS.

Nếu các bản ghi này được thiết lập chính xác và các cài đặt đã có hiệu lực, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ cho dịch vụ thư nơi thư của bạn bị đánh dấu là spam.

Cài đặt tên miền là chính xác, nhưng email không được gửi

Nếu bạn tin rằng tất cả các cài đặt tên miền là chính xác, hãy tìm nguyên nhân có thể có trong phần Khắc phục sự cố trong Trợ giúp cho Yandex.Mail.

Để ý phần bản ghi MX và cài đặt chính xác bản ghi MX là được.
>>> Xem thêm bài viết: Email theo tên miền với Yandex
Chúc các bạn thành công.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =