Hướng dẫn kiểm tra tên miền “.vn” đã có người đăng ký chưa?

Hướng dẫn kiểm tra tên miền “.vn” đã có người đăng ký chưa?

Với những tên miền “.vn”, “.com.vn”, “.edu.vn” đã có người đăng ký thì chúng ta có thể tra cứu trên trang thông tin của VNNIC xem ai đăng ký tên miền đó.

Theo quy định các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tên miền “.vn” sẽ thông qua nhà đăng ký (tham khảo hệ thống nhà đăng ký tại đây), tuy nhiên trước đó chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra nhanh xem tên miền mong muốn còn hay hết trên trang thông tin của Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC. Ngoài ra với những tên miền đã có chủ thì chúng ta có thể coi như tra cứu xem ai đăng ký tên miền đó.

Hướng dẫn kiểm tra tên miền “.vn” còn hay hết

Vào trang thông tin VNNIC (vnnic.vn), chúng ta sẽ có vùng tra cứu tên miền “.vn”, bao gồm cả các đuôi “.com.vn” hay “edu.vn”. Nếu vì lý do nào đấy mà chưa thấy phần tra cứu tên miền thì chúng ta có thể vào đây.

Vào trang thông tin VNNIC (vnnic.vn), chúng ta sẽ có vùng tra cứu tên miền ".vn".
Vào trang thông tin VNNIC (vnnic.vn), chúng ta sẽ có vùng tra cứu tên miền “.vn”.
Với những tên miền đã có chủ thì chúng ta có thể coi như tra cứu xem ai đăng ký tên miền đó. Để tra cứu tiếp tên miền khác hãy dùng khung tìm kiếm ngay phía dưới.Với những tên miền đã có chủ thì chúng ta có thể coi như tra cứu xem ai đăng ký tên miền đó. Để tra cứu tiếp tên miền khác hãy dùng khung tìm kiếm ngay phía dưới.

Những tên miền nào chưa được cấp phát thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đăng ký.Những tên miền nào chưa được cấp phát thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đăng ký.

Hướng dẫn tra cứu tên miền quốc tế

Với những tên miền quốc tế như “.com”, “.net”… , chúng ta cũng có một số địa chỉ tra cứu thông tin, ví dụ như whois

Với những tên miền quốc tế như ".com", ".net"... , chúng ta cũng có một số địa chỉ tra cứu thông tin, ví dụ như whois.net
Với những tên miền quốc tế như “.com”, “.net”… , chúng ta cũng có một số địa chỉ tra cứu thông tin, ví dụ như whois.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =