Hướng dẫn cấu hình WP Super Cache Plugin

Hướng dẫn cấu hình WP Super Cache Plugin

WP Super Cache Plugin là Plugin giúp tối ưu hóa Website của bạn load nhanh hơn khi cache tất cả các trang website của bạn từ web động thành web tỉnh (html).

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình WP Super Cache Plugin
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình WP Super Cache Plugin

WP Super Cache Plugin

Sau khi install Plugin xong bạn vào Setting => WP  Super Cache để cấu hình

4 bước cấu hình cho WP  Super Cache

Bước 1 thiết lập cài đặt chung

Trong ”Advanced” tab:

Chọn : “Cache hits to this website for quick access. (Recommended)” / Bật/tắt cache cho website của bạn
Chọn : “Compress pages so they’re served more quickly to visitors. (Recommended)” / nén các trang website của bạn để load nhanh hơn
Chọn : “304 Not Modified browser caching. Indicate when a page has not been modified since last ”
Chọn : next to “304 Not Modified browser caching”
Chọn : “Don’t cache pages for known users. (Recommended)“

Chọn Update Status để lưu thiết lập

wp super cache configure options

Bước 2. Thiết lập mod_rewrite Rules

Click vào Update Mod_Rewrite Rules

Update Mod Rewrite Rules

Bước 3 thiết lập thời gian lưu cache và xóa cache

Trong phần : Expiry Time & Garbage Collection

Bạn set giá trị là 3600 cho Cache Timeout hoặc cao hơn nếu website của bạn không update nhiều và thường xuyên

set time cache

set time cache change

Bước 4 thiết lập từ chối các dịch vụ đã có

Trong thiết lập này bạn sẽ thiết lập dành cho các spide như google spide không thu thập dữ liệu khi truy cập lần 2, lưu ý thiết lập này sẽ giảm tải khi các trình thu thập dữ liệu của spide truy cập vào và dữ liệu vẫn gởi đi trong khi các post hoặc page website của bạn không thay đổi dẫn đến các trình thu thập dữ liệu Spide tải nội dung website của bạn liên tục

Tìm để dòng : Rejected User Agents

Rejected User Agents

Xong.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =