Hiển thị lượng truy cập & thời gian tải trang

Hiển thị lượng truy cập & thời gian tải trang

Nhiều bạn đọc đã gửi thư về Vinadomain.vn và hỏi chúng tôi cách làm thế nào mà một số trang web có hiển thị lượng truy cập và thời gian tải trang ở cuối trang.

Ví dụ: Bạn thường nhìn thấy ở cuối một số trang và nó thường ghi theo kiểu như “64 truy vấn trong 1.248 giây”. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị số lượng truy vấn cũng như thời gian tải trang trên WordPress.

hiển thị lượng truy cập và thời gian tải
Hiển thị lượng truy cập & thời gian tải trang

Đơn giản, chỉ cần thêm đoạn mã dưới đây vào bất cứ đâu bạn muốn trong tập tin giao diện (nên thêm vào footer.php). Sau đó F5 lại trang web, Bạn sẽ thấy số câu truy vấn và thời gian thực hiện được hiển thị trên trang web của mình.

Kiểm tra Traffic (Số người truy cập Website)

CODE:

<?php echo get_num_queries(); ?> queries in <?php timer_stop(1); ?> seconds.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − fifteen =