Google Adsense: Hiển thị các quảng cáo giữa lượt tải trang trên màn hình rộng hơn

Google Adsense: Hiển thị các quảng cáo giữa lượt tải trang trên màn hình rộng hơn

Mới đây mạng kiếm tiền quảng cáo của Google Adsense vừa đưa ra thông báo:

Hiển thị các quảng cáo giữa lượt tải trang trên màn hình rộng hơn

Quảng cáo giữa lượt tải trang hiện hỗ trợ nhiều kích thước màn hình hơn. Đối với các trang web đã bật quảng cáo giữa lượt tải trang, quảng cáo giữa lượt tải trang sẽ sớm bắt đầu xuất hiện trên các màn hình rộng hơn, chẳng hạn như máy tính. Thử nghiệm của chúng tôi cho thấy quảng cáo giữa lượt tải trang hoạt động hiệu quả hơn trên màn hình rộng hơn.

Nếu không muốn hiển thị quảng cáo giữa lượt tải trang trên máy tính, bạn có thể tắt tùy chọn này bằng cách sử dụng tùy chọn kiểm soát “Màn hình rộng” mới trong tùy chọn cài đặt Quảng cáo tự động. Xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng quảng cáo giữa lượt tải trang cho đến ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Để xem cách thức hoạt động của các quảng cáo giữa lần tải trang trên các trang web của bạn, hãy thiết lập quảng cáo tự động và bật quảng cáo giữa lần tải trang.

Các nhà kiếm tiền quảng cáo của Google cần chú ý để kiểm soát các tin quảng cáo nhé!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one − one =