Chuyển nhượng tên miền Việt Nam

Chuyển nhượng tên miền Việt Nam

Vinadomain.vn – Chuyển nhượng tên miền Việt Nam ra đời nhằm khắc phục những rủi ro tiềm ẩn khi mà trước kia, những bên liên quan phải thực hiện thủ công việc hủy bỏ dịch vụ rồi mới đăng ký lại dưới thông tin của chủ sở hữu mới.

Chuyển nhượng tên miền Việt Nam
Ưu điểm

Các ưu điểm của việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền:

 • Chuyển nhượng đảm bảo website hoạt động không bị gián đoạn trên hệ thống, không có rủi ro mất tên miền như việc hủy, đăng ký lại. Các bên tham gia chuyển nhượng được phép chuyển nhượng quyền sử dụng công khai.
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền thực hiện theo nghiệp vụ kỹ thuật đổi tên chủ thể, thời hạn sử dụng hiện tại của tên miền được giữ nguyên.
Thủ tục chuyển nhượng
 • Bước 1: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng tên miền và nộp hồ sơ chuyển nhượng tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền chuyển nhượng, hồ sơ bao gồm:
  • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.
  • Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.
 • Bước 2: Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển nhượng, nếu đồng ý các bên tham gia chuyển nhượng thực hiện bước tiếp theo.
 • Bước 3: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế bằng cách gửi các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
Hồ sơ đăng ký mới tên miền của bên nhận chuyển nhượng:
 • Với cá nhân: Bản khai + CMND chủ thể
 • Với tổ chức: Bản khai + CMT người đại diện
Giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền:
 • Với cá nhân: Bản cam kết là đối tượng không phải nộp thuế (Mẫu văn bản) hoặc Chứng từ nộp thuế
 • Với tổ chức: Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp
 • Với cá nhân và tổ chức nước ngoài: cần khai Giấy cam kết hoàn tất các nghĩa vụ thuế liên quan (Mẫu văn bản)
 • Bước 4: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng và thanh toán lệ phí đăng ký + phí dịch vụ chuyển nhượng.
 • Bước 5: Nhà đăng ký phối hợp với VNNIC thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng và thông báo kết quả.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu chuyển nhượng tên miền có thể nộp trực tiếp hoặc có thể gửi hồ sơ đến các nhà đăng ký tên miền.

Lưu ý:

Khách hàng cần chú ý tới cách thức và quy chế chuyển nhượng tên miền để tránh trường hợp quá trình bị dừng và hủy kết quả. Một vài nguyên nhân dẫn tới 2 trường hợp kể trên có thể nói tới như:

– Trường hợp quy trình chuyển nhượng bị dừng:
 • Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài nguyên Internet.
 • Tên miền đang trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Tên miền đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngưng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin, bị yêu cầu + buộc trả lại hoặc bị thu hồi.
 • Chưa hoàn tất/vi phạm quy định nộp thuế, nộp phí, lệ phí đăng ký sử dụng.
– Trường hợp bị hủy bỏ kết quả:
 • Vi phạm quy định thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + 13 =