Chuyển nhượng tên miền

Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTT ngày 26/06/2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (Thông tư số 16/2016/TT-BTTT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tực thực hiện chuyển nhượng tên miền.

 • Chính thức từ ngày 01/06/2017 việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được thực hiện thông qua các nhà đăng ký nơi đang quản lý tên miền.
 • Vinadomain.vn kính gửi đến Quý khách hàng các hướng dẫn và thông tin liên quan đến chuyển nhượng tên miền, thuế chuyển nhượng như sau:
  • Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá là việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền Internet dưới đuôi tên miền “.vn” được cấp không thông qua hình thức đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác.

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN

 • Chuyển nhượng đảm bảo website hoạt động không bị gián đoạn trên hệ thống, không có rủi ro mất tên miền như việc hủy, đăng ký lại. Các bên tham gia chuyển nhượng được phép chuyển nhượng quyền sử dụng công khai.
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền thực hiện theo nghiệp vụ kỹ thuật đổi tên chủ thể, thời hạn sử dụng hiện tại của tên miền được giữ nguyên.

Các bước thực hiện

 • Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

Bên chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền có xác nhận của hai bên (Mẫu 1).
 • Chứng minh thư của người thực hiện chuyển nhượng (nếu là cá nhân) hoặc chứng minh thư của người thay mặt tổ chức đi thực hiện thủ tục chuyển nhượng tên miền (nếu là tổ chức)

Bên nhận chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ đăng ký mới lại tên miền bao gồm:

 • Bản khai đăng ký sử dụng tên miền có xác nhận của bên nhân chuyển nhượng (Mẫu 2)
 • Chứng minh thư của người nhận chuyển nhượng (nếu là cá nhân) hoặc chứng minh thư của người thay mặt tổ chức đi đăng ký lại tên miền chuyển nhượng.

Nộp hồ sơ chuyển nhượng

Hồ sơ chuyển nhượng (bản gốc) theo biểu mẫu có xác nhận của các bên tham gia chuyển nhượng được nộp tại NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng theo các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại NĐK.
 • Nộp qua đường bưu chính.

Kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng

Kiểm tra và thông báo kết quả kiểm định hồ sơ chuyển nhượng cho các bên chuyển nhượng:

 • NĐK có trách nhiệm kiểm định hồ sơ chuyền nhượng QSD tên miền và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng bằng văn bản (theo mẫu) qua email/điện thoại trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ gốc.
 • Các bên tham gia chuyển nhượng sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ từ NĐK sẽ thực hiện bước tiếp theo.

Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế

Bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Đối với chủ thể là cá nhân trong nước (có địa chỉ tại Việt Nam):

 • Cá nhân chuyển nhượng tên miền thực hiện khai thuế theo mẫu số 01/NCKD ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính (có hướng dẫn cụ thể tại nơi nộp thuế), kèm theo bản chụp hợp đồng chuyển nhượng, bản chụp tài liệu chứng minh tên miền Internet đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng (do NĐK cấp). 
 • Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú). Thời gian nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh việc chuyển nhượng. 
 • Căn cứ để chứng minh cá nhân đã hoàn thành nghĩa vu nộp thuế là chứng từ nộp thuế hoặc bản cam kết là đối tượng không phải nộp thuế (Mẫu 5).

Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp trong nước (có địa chỉ tại Việt Nam) thực hiện chuyển nhượng QSD tên miền:

 • Doanh nghiệp chuyển nhượng QSD tên miền phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10 % theo quy định.
 • Khoản tiền mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định. 
 • Căn cứ chứng minh đã hoàn tất nộp thuế: Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp khi chuyển nhượng QSD tên miền.

Đối với chủ thể là cá nhân, tổ chức nước ngoài (có địa chỉ nước ngoài) chuyển nhượng QSD tên miền: Căn cứ chứng minh về thuế: Giấy cam kết hoàn tất các nghĩa vụ thuế có liên quan (Mẫu 6)

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại tên miền

Bên nhận chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng tại NĐK:

 • Bản khai thông tin của bên nhận chuyển nhượng (Mẫu 2).
 • Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng đối Cá nhân(Mẫu cá nhân), đối với Tổ chức(Mẫu tổ chức).
 • Chứng minh thư của người nhận chuyển nhượng(nếu là cá nhân) hoặc chứng minh thư của người thay mặt tổ chức đi đăng ký lại tên miền chuyển nhượng (nếu là tổ chức).
 • Các giấy tờ thể hiện bên chuyển nhượng (chủ thể tên miền) hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng QSD tên miền Internet.

Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký lại tên miền tại NĐK theo quy định (Phí đăng ký lại tên miền bằng với số tiền đăng ký mới tên miền).

Kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông báo kết quả

Thực hiện chuyển nhượng và thông báo kết quả chuyển nhượng cho các bên tham gia:

 • NĐK kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ đăng ký lại tên miền.
 • NĐK phối hợp với VNNIC để yêu cầu xét duyệt hồ sơ và đăng ký lại tên miền chuyển nhượng.
 • NĐK kiểm tra và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng.

TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Các cá nhân hoặc tổ chức có thể gửi bản scan trước qua email tới địa chỉ: admin@vinadomain.vn Bản cứng vui lòng gửi qua đường bưu chính theo địa chỉ: Vinadomain
Đia chỉ: Số 243 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 0905 88 91 88