Chèn mã quảng cáo vào nội dung của bài viết trong WordPress

Chèn mã quảng cáo vào nội dung của bài viết trong WordPress

Chèn đoạn quảng cáo vào bài viết của website thực sự rất dễ dàng, tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa biết cách.

Trong bài viết này Vinadomain.vn sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn code quảng cáo như Google Adsense chẳng hạn vào bài viết của website mà không cần dùng đến plugin cho nặng website nhé.

Để chèn được mã quảng cáo vào vị trí bất kỳ trong tất cả bài viết của bạn chứ không phải từng bài một bạn có thể chèn đoạn code sau đây vào file functions.php có trong theme hiện tại đang dùng của website WordPress.

//Insert ads after second paragraph of single post content.
add_filter( 'the_content', 'prefix_insert_post_ads' );
 
function prefix_insert_post_ads( $content ) {
 
  $ad_code = '<div>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Single post -->
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block"
   data-ad-client="ca-pub-8283623466596884"
   data-ad-slot="5839102504"
   data-ad-format="auto"
   data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
	</div>';
 
  if ( is_single() && ! is_admin() ) {
    return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 3, $content );
  }
 
  return $content;
}
//Insert ads after second paragraph of single post content.
function prefix_insert_after_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
  $closing_p = '</p>';
  $paragraphs = explode( $closing_p, $content );
  foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
 
    if ( trim( $paragraph ) ) {
      $paragraphs[$index] .= $closing_p;
    }
 
    if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
      $paragraphs[$index] .= $insertion;
    }
  }
 
  return implode( '', $paragraphs );
}

Một số lưu ý bạn cần biết

Toàn tập về Google Adsense

 • Tại dòng 5 bạn chèn mã quảng cáo của bạn bất kỳ vào đoạn này. (Chính là đoạn bôi đậm)
 • Tại dòng return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 3, $content ); bạn chú ý số 3 đây là thứ tự bạn có thể hiển thị trong các khối bài viết. Bạn có thể thay đổi bằng số khác nếu bạn thích.

Chúc bạn thành công

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =