Cài đặt mail Yandex với Microsoft outlook

Cài đặt mail Yandex với Microsoft outlook

Trước tiên bạn phải tạo tài khoản xong hết đã nhé, nếu chưa có tài khoản xem bài hướng dẫn tạo mail theo tên miền với Yandex.com

Cấu hình mail trên web

Sau khi cấu hình xong đăng nhập vào: mail.lelp.net (thay tên domain của bạn vào lelp.net) đăng nhập user + pass mail của bạn vào.

Sau khi đăng nhập sẽ login vào mail sẽ hiện như hình trên.

Các bạn vào Biểu tượng bánh răng (Cài đặt) –>Personal data, signature, picture–> All settings

Hình dưới chọn All settings
Sau khi chọn  All settings sẽ hiện ra hình dưới chọn tiếp –> Email clients
Và tích hết các thông số như hình dưới, để có thể gửi mail chuẩn trên web, bước này giúp cho các hộp thư đi, sẽ vào sent, và hộp thư đến vào inbox, còn bình thường nó sẽ lưu vào inbox hết.
Cấu hình outlook 2010
Bước 1: Mở Microsoft Outlook ( nếu chưa cài đặt có thể bổ xung trong bộ Office của Microsoft) Click chọn menu File –> Add Account
Bước 2: Chọn Internet E-mail để cấu hình Email từ email Server

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin Form yêu cầu

 • Họ tên, Email liên hệ
 • Chọn kiểu kết nối là IMAP với thông số

IMAP:imap.yandex.com

SMTP:smtp.yandex.com

 • Thông tin tài khoản kết nối: username và mật khẩu
 • Check vào ô SPA để xác thực bảo mật tài khoản
 • Click More Settingđể cấu hình thêm thông số kết nối à chuyển qua bước kế tiếp

Xem thêm các thông số cấu hình Imap và Pop 3

 • Cấu hình imap
 • Cấu hình Pop3
 • Để cấu hình pop3 các bạn đổi lại thành thông số pop3 thay cho imap hướng dẫn trên hình nhé.

INCOMING MAIL

 • MAIL SERVER ADDRESS — POP.YANDEX.COM
 • CONNECTION SECURITY — SSL
 • PORT — 995
OUTGOING MAIL
 • MAIL SERVER ADDRESS — SMTP.YANDEX.COM
 • CONNECTION SECURITY — SSL
 • PORT — 465


Bước 4: Nhập các thông tin kết nối tại tab Advanced

 • IMAP: 993 bật SSL
 • SMTP: 465 bật SSL

Mở tiếp tab Outgoin Server: Check vào My outgoing server SMTP requires authentication

Chúc bạn thành công!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + three =