Cách tra cứu mọi tên miền

Cách tra cứu mọi tên miền

Đây là một bài viết cơ bản giúp cho các bạn mới tìm hiểu về tên miền có thể biết được một số cách để tra cứu tên miền.

1. Mục đích

Bạn muốn tra cứu tên miền nhằm 2 mục đích chính:
 • Một là, xem thử tên miền đó đã được đăng ký chưa.
 • Hai là, kiểm tra các thông tin liên quan đến tên miền bao gồm:
  • Ngày đăng ký, ngày hết hạn.
  • Trạng thái của tên miền: đang hoạt động, đang park hay sắp hết hạn.
  • Thông tin của người sở hữu: Họ tên cá nhân (hoặc tên tổ chức), địa chỉ, email, số điện thoại….

2. Các cách để tra cứu tên miền

Dùng các công cụ kiểm tra Whois của tên miền: Bạn có thể dùng Whois.com, Who.is, DomainTools.com.

Dưới đây là cách kiểm tra từ 3 công cụ

 • Tra cứu bằng trang whois.com.
  • Nhập tên miền vào ô, chọn đuôi mở rộng và nhấn Search Now, sau đó click vào Whoism, sẽ ra thông tin.
 • Tra cứu tên miền bằng công cụ Who.is
  • Truy cập trang Who.is, nhập tên miền vào ô, click biểu tượng tìm kiếm. Sẽ ra thông tin tên miền
 • Tra cứu tên miền bằng công cụ DomainTools.com
  • Truy cập trang DomainTools.com, nhập tên miền vào ô, click Search For Domain
Mỗi công cụ lại có mỗi cái hay riêng, bạn khám phá nhé !
 • Tra cứu tên miền bằng các trang đăng ký tên miền
  • Đối với các tên miền đuôi mở rộng quốc tế, bạn có thể tra cứu ở các trang sau:
Godaddy.com
NameCheap.com
Name.com
Dynadot.com
Moniker.com
 • Các tên miền đuôi mở rộng quốc gia: .COM.VN và .VN, bạn có thể kiểm tra tại : MatBao.net, iNet.vn, Pavietnam.vn, Nhanhoa.com, Tenten.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − fifteen =