Cách chèn quảng cáo/ chữ ký vào wordpress

Cách chèn quảng cáo/ chữ ký vào wordpress

Có 3 cách để chèn chữ ký cuối bài viết wordpress, thứ nhất là bạn có thể chèn thủ công ở từng bài viết, chèn bằng plugin và chèn tự động không dùng plugin.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm chữ kí hoặc quảng cáo vào cuối nội dung mỗi bài viết trên WordPress.

Tất cả những gì bạn cần làm là thêm mã dưới đây vào tệp tin giao diện functions.php hoặc plugin của bạn.

Cách 1: Hiển thị chữ ký/quảng cáo ở cuối bài viết sử dụng plugin

Đầu tiên bạn cần cài đặt plugin Insert Post Ads. Sau khi kích hoạt , bạn truy cập trang cấu hình Post Adverts » Settings.

Trên trang cài đặt, bạn cần chọn nơi bạn muốn bật quảng cáo. Bạn có thể kích hoạt cho bài viết, trang và các loại bài tùy chỉnh khác nếu có. Sau đó nhấn nút Lưu để lưu lại cài đặt.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo chữ kỹ hoặc một mẫu quảng cáo. Để thực hiện bạn mở menu Post Adverts » Add New.

Nhập tiêu đề & nội dung của chữ ký hoặc chèn mã quảng cáo của bạn trong trường ‘Advert Code’. Tiếp theo, chọn ‘After content’ cho trường ‘Display the advert’. Và nhập giá trị=1 ở trường bên cạnh.

Bây giờ, bạn truy cập lại vào một bài viết hoặc trang sẽ thấy một nội dung cố định ở phía cuối mỗi bài viết.

Cách 2: Thêm chữ ký/quảng cáo sử dụng code

Chúng ta sẽ sửa template trong giao diện WordPress. Thêm mã sau vào cuối tệp functions.php

// Add signature or ad after post content function wpb_after_post_content($content){if (is_single()) {$content .= ‘Your signature or ad code goes here’;}return $content;}add_filter( “the_content”, “wpb_after_post_content” );

Thay nội dung của bạn trong biến $content, có thể là chữ ký, hình ảnh. Hoặc

//Add Signature Link
function custom_content_after_post($content){
if (is_single()) {
$content .= '

Load Your Content Here

Your Name‘; } return $content; } add_filter( “the_content”, “custom_content_after_post” );

Bạn chỉ cần thay đổi mã đằng sau “the = sign”. Bạn có thể sử dụng nó để đặt hình ảnh mà bạn muốn giống như cách chúng tôi đã làm phía trên. Bạn cũng có thể dùng cách này để thêm quảng cáo vào. Đây là cách đơn giản nhất có thể đối với cả giao diện mẹ và giao diện con của các khung thông dụng như Genesis, Thesis,v.v..

Chú ý : Nếu bạn đang sử dụng giao diện con, và hình ảnh của bạn được lưu trữ trong thư mục hình ảnh của giao diện con, hãy thay thế thư mục get_template_directory bằng thư mục get_stylesheet_directory.

Nếu bạn không muốn sử dụng cách dùng mã này, bạn cũng có thể sử dụng một trong những plugin có sẵn như FT Signature Manager hay WordPress Signature.

Sau cùng, nếu bạn vẫn còn thấc mắc về cách thêm quảng cáo vào trong nội dung bài viết (ví dụ như sau đoạn đầu của bài viết), hãy để lại comment.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + four =