Biểu mẫu, Hồ sơ đăng ký tên miền

Quý khách vui lòng click chọn mẫu bản khai, đơn đề nghị để download

1 – Mẫu bản khai đăng ký tên miền .vn:

 • Mẫu bản khai tên miền .vn dành cho cá nhân Download
 • Mẫu bản khai tên miền .vn dành cho tổ chức, doanh nghiệp Download
 • Mẫu bản khai tên miền .vn dành cho cá nhân bằng tiếng anh Download
 • Mẫu bản khai tên miền .vn dành cho tổ chức, doanh nghiệp bằng tiếng anh Download

2 – Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế:

 • Bản khai tên miền quốc tế dành cho cá nhân Download
 • Bản khai tên miền quốc tế dành cho tổ chức Download

3 – Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký:

 • Bản khai transfer in bằng tiếng Việt Download
 • Bản khai transfer in bằng tiếng Anh Download

4 – Mẫu Đơn đề nghị hoàn trả tên miền:

 • Đơn hoàn trả tên miền dành cho cá nhân Download
 • Đơn hoàn trả tên miền dành cho tổ chức Download

5 – Mẫu đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền:

 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền dành cho cá nhân Download
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền dành cho tổ chức Download

6 – Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền:

 • Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền dành cho cá nhân Download
 • Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền dành cho tổ chức Download

7 – Mẫu cam kết đăng ký & sử dụng tên miền chứa từ khóa nhạy cảm:

 • Mẫu cam kết dành cho cá nhân Download
 • Mẫu cam kết dành cho tổ chức Download

Quy định đối với tên miền quốc tế

Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin:

 • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
 • Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 • Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009.

Tiếp nhận hồ sơ

Các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu chuyển nhượng tên miền có thể nộp trực tiếp hoặc có thể gửi bản scan trước qua email tới địa chỉ: admin@vinadomain.vn Bản cứng vui lòng gửi qua đường bưu chính theo địa chỉ:

Công ty Tên Miền Việt Nam – VNV.VN

Đia chỉ: Số 243 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 0905 88 91 88