66 tên miền đắt nhất từ trước đến nay

66 tên miền đắt nhất từ trước đến nay

Trên internet – thì tên miền chính là địa chỉ để dẫn đến mọi website, và đó là lý do mà ai cũng muốn sở hữu cho mình một hay nhiều tên miền đẹp.

Tạp chí Business Insider và DN Journal đã lập nên một danh sách 66 tên miền đắt giá nhất từ trước đến nay (tính đến thời điểm hiện tại – tháng 7/2014).

 1. Mm.com – Giá: 1.200.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 7/2014
 2. eBet.com – Giá: 1.350.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 10/2013
 3. Cameras.com – Giá: 1.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2006
 4. Russia.com – Giá: 1.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2009
 5. Tandberg.com – Giá: 1.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2007
 6. Ticket.com – Giá: 1.525.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2009
 7. DataRecovery.com – Giá: 1.659.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2008
 8. Auction.com – Giá: 1.700.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2009
 9. Dating.com – Giá: 1.750.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2012
 10. Fly.com – Giá: 1.760.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2009
 11.  Seniors.com – Giá: 1.800.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2007
 12. 37.com – Giá: 1.960.800 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2014
 13. Computer.com – Giá: 2.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2007
 14. 114.com – Giá: 2.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 7/2013
 15. KK.com – Giá: 2.400.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 11/2013
 16. Youxi.com – Giá: 2.430.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2014
 17. Investing.com – Giá: 2.450.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2013
 18. Social.com – Giá: 2.600.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2011
 19. CreditCards.com – Giá: 2.750.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2004
 20. Shopping.de – Giá: 2.858.945 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2008
 21. Candy.com – Giá: 3.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2009
 22. Vodka.com – Giá: 3.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2006
 23. Sex.xxx – Giá: 3.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 6/2014. Đây có lẽ là tên miền đắt giánhất cho một tên miền có phần mở rộng mới ra đời khác .com. Ngoài ra, chủ nhân máu lửa Barron Innovations còn chi bạo 5 tỷ USD cho một gói bao gồm hơn 40 tên miền có chứa từ khóa khác.
 24. Whisky.com – Giá: 3.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2014
 25. Mi.com – Giá: 3.600.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 4/2014. Xem thêm bài: Xiaomi bỏ ra 3,6 triệu USD mua tên miền 2 ký tự Mi.com
 26. IG.com – Giá: 4.700.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 9/2013
 27. Medicare.com – Giá: 4.800.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 5/2014
 28. Clothes.com – Giá: 4.900.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2008
 29. Toys.com – Giá: 5.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2009
 30. Slots.com – Giá: 5.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2010
 31. Diamond.com – Giá: 7.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2006
 32. Porn.com – Giá: 9.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2007
 33. Fund.com – Giá: 9.999.950 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2008
 34. Sex.com – Giá: 13.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2010
 35. Insurance.com – Giá: 35.600.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2010
 36. VacationRentals.com – Giá: 35.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2007
 37. PrivateJet.com – Giá: 30.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2012
 38. Internet.com – Giá: 18.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2009
 39. Insure.com – Giá: 16.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2009
 40. Hotels.com – Giá: 11.999.000 USD
 41. Fb.com – Giá: 8.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 9/2010
 42. Business.com – Giá: 7.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 12/1999
 43. Beer.com – Giá: 7.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2004
 44. iCloud.com mua bởi Apple – Giá: 6.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2011
 45. Casino.com – Giá: 5.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2003
 46. Asseenontv.com – Giá: 5.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2000
 47. Korea.com – Giá: 5.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2000
 48. Freeport.com – Giá: 4.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2008
 49. GiftCard.com mua bởi CardLab – Giá: 4.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 10/2012
 50. yp.com – Giá: 3.850.000 USD – Thời điểm giao dịch:Tháng 11/2008
 51. Shop.com – Giá: 3.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 11/2003
 52. AltaVista.com – Giá: 3.300.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 8/1998
 53. Software.com – Giá: 3.200.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 12/2005
 54. Wine.com – Giá: 3.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 1999
 55. Loans.com – Giá: 3.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2000
 56. Loans.com mua bởi Bank of America – Giá: 3.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2000
 57. Pizza.com – Giá: 2.605.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 4/2008
 58. Tom.com – Giá: 2.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 12/1999
 59. Coupons.com – Giá: 2.200.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2000
 60. England.com – Giá: 2.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 12/1999
 61. Express.com – Giá: 2.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2000
 62. Telephone.com – Giá: 2.999.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2000
 63. Savings.com – Giá: 1.900.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2/2003
 64. Mortgage.com – Giá: 1.800.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2000
 65. Branson.com – Giá: 1.600.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 6/2006
 66. Marketingtoday.com – Giá: 1.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 9/2005.

Tại Việt Nam, tên miền bkav.com cũng đã được công ty BKAV mua lại từ một nhà đầu tư nước ngoài giá 110.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Tên miền dienmay.com cũng đã được công ty Thế Giới Di Động mua lại với mức giá khá cao.

Ngoài ra, còn nhiều tên miền cực đẹp chưa lộ diện với mức giá có thể sẽ rất cao. Trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến và phát triển thương mại điện tử ngày một cạnh tranh, thì có một tên miền đẹp là một vũ khí mạnh – đáng được đầu tư một cách nghiêm túc!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − eight =