2 cách để đăng ký thành công Google Adsense nhanh nhất

2 cách để đăng ký thành công Google Adsense nhanh nhất

Bạn cần chuẩn để đăng ký Google Adsense thành công.

 • Website do bạn quản lý với dụng dung khoảng 30 ngày tuổi
 • Có 30 bài viết
 • 1 Số điện thoại chưa đăng ký Adsense
 • 1 tài khoảng mail Google đăng ký bằng email doanh nghiệp mới
 • 1 kênh Youtube mới
 • Lượng truy cập vào website trong tháng ” Kiếm đâu ra 100k truy cập”

Có 2 cách đăng ký thành công Google Adsense nhanh nhất

Cách 1 Đăng ký qua Youtube

 1. Với cách này bạn chỉ cần email doanh nghiệp đăng ký tài khoảng Google
 2. Tạo kênh YouTube
 3. Bật Kiếm tiền bằng Youtube, xác nhận số điện thoại
 4. Đăng ký Google Adsenser

Đảm bảo không quá 1 ngày sẽ có email phản hồi rằng bạn đã đăng ký thành công.

Cách 2 Đăng ký qua website

 1. Với cách này bạn cũng dùng email doanh nghiệp tại tài khoản Google
 2. Truy cập https://www.google.com/intl/vi_vn/adsense/start/ và nhấn vào đăng ký ngay bây giờ
 3. Nhập trang website và email của bạn
 4. Truy cập quản trị website dán mã code của Google Adsense vào phần head của trang web
 5. Quay lại trang xác nhận đã dán code và điền thông tin sở hữu và địa chỉ

Từ 1 đến 5 ngày bạn sẽ có email trả lời cho bạn từ Google Adsense.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 2 =