1,5 triệu đô cho tên miền Eko.com

1,5 triệu đô cho tên miền Eko.com

Công ty cung cấp dịch vụ sản xuất truyện bằng video Eko đã mua lại tên miền Eko.com với giá 1,5 triệu USD.  Thỏa thuận được hợp tác môi giới giữa Uniregistry và Buy Domain Guide, LLC.

Eko đã và đang sử dụng HelloEko.com cho trang web của mình. Sau đó đã mua lại tên miền Eko.com, và bây giờ  đã trỏ tên miền eko.com đến HelloEko.com.

Có một chút khó khăn để hiểu doanh nghiệp của Eko bằng cách xem trang web của nó. Có vẻ như nó làm việc với các thương hiệu để tạo nội dung video. Chúng tôi không nói chuyện quảng cáo; video và nội dung dài hơn của nó đánh vào đối tượng mục tiêu của thương hiệu. Nó cũng tạo ra các công cụ sản xuất video cho người sáng tạo.

Eko chắc chắn có tiền để nâng cấp tên miền của mình. Gần đây, họ đã ký một thỏa thuận với Walmart, trong đó nhà bán lẻ sẽ đầu tư hơn 250 triệu đô la để phát triển hơn 100 loạt video trong ba năm tới.

(Theo DomainNameWire)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 3 =